آخرین پروژه های تکمیل شده مشتریان

درباره ی ما و خدمات

ماموریت سازمانی :

شرکت حمل و نقل بین­المللی دریاداران طوس در زمینه­ خدمات مشاوره ای تجارت بین الملل و حمل و نقل بین المللی جاده ای، ریلی، دریایی و ترکیبی کالا فعالیت می­کند. ماموریت اصلی این سازمان اعطای خدمات زمینه  حمل­و­نقل بین­المللی، خدمات مشاوره ای تجارت و حمل و نقل بین­المللی به صادرکنندگان و صاحبان صنایع داخلی جهت افزایش نرخ صادرات کشور می­باشد. حوزه اصلی فعالیت شرکت دریاداران طوسکشورهای منطقه و حوزه CIS (آسیای میانه) می­باشد و در حال گسترش بازارهای هدف خود در کشورهای اروپایی و شرق آسیا می­باشد.

شرکت دریاداران طوسبا نگاه ویژه به حمل و نقل ریلی به عنوان روش حملی مقرون به صرفه و پاک، مسئولیت اجتماعی خود را در قبال محیط زیست و شهروندان ایفا می­کند، نگاه به آمار حمل ریلی این شرکت در سنوات اخیر شاهدی بر این ادعاست. شرکت دریاداران طوستمامی تلاش خود را می­کند به عنوان نماینده­ای از ایران در جوامع  بین­المللی بهترین خدمات را عرضه دارد تا ضمن ایجاد ارزش برای سهامداران سازمان، ذینفعان و مشتریان چهره­ای آراسته از ایران به جوامع بین­المللی معرفی می­کند.

شرکت دریاداران طوس می­کوشد تا با ایجاد محیطی آموزشی و پویا برای کارکنان هموراه دانش و مهارت آن­ها را ارتقاء دهد تا ضمن افزایش رضایتمندی کارکنان از محیط کاری، کارکنان حرفه ای بتوانند با تسلط کامل به زبان­های خارجه و قوانین تجارت بین­الملل بهترین خدمات مشاوره ای و حمل و نقل بین­المللی را به مشتریان عرضه دارند.