09/12/2017

وزارت راه وشهرسازی کارنامه 100 روزه حمل‌ونقل ریلی را منتشر کرد.

پس از ارائه گزارش 100 روزه رییس‌جمهور وزارت‌ راه و  شهرسازی نیز  گزارش عملکرد خود را انتشار داد این گزارش شامل  حوزه های مسکن و شهرسازی […]