25/09/2017

نشست مشترک اقتصادی ایران و روسیه با حضور فعالان سیاسی و اقتصادی

نشست مشترک اقتصادی ایران و روسیه با حضور فعالان سیاسی و اقتصاد سی ام و سی و یکم شهریورماه در محل هثل میثاق مشهد برگزار شد.