18/12/2017

رونمایی از سامانه مدیریت یکپارچه ناوگان توسط وزیر راه و شهرسازی

وزیر راه وشهرسازی،در حاشیه بازدید از نمایشگاه حمل و نقل و صنایع وابسته که هم اکنون در  محل مصلی امام خمینی در حال برگزاری است با […]