21/08/2017

جابجایی کانتینر در نیمه اول سال جاری میلادی رشد جهانی داشت

 جابجایی کانتینر در نیمه اول سال جاری  میلادی رشد جهانی 6.7 درصدی را داشت. به گزارش تین‌نیوز و به نقل از seatrade-maritime،  جابجایی کانتینر در نیمه […]