09/01/2018

سهام شرکت راه‌آهن حمل‌ونقل در بورس کالا عرضه می شود.

موسسه صندوق پس‌انداز کارکنان راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران خبر داد : عرضه 10 درصد سهام شرکت راه‌آهن حمل‌ونقل (سهامی عام) در بازار بورس در دی ماه […]