منشور اخلاقی و خط مشی شرکت دریاداران طوس:

  • آرمان اصلی شرکت دریاداران طوس کسب رضایت مشتری است.
  • ارزشمندترین سرمایه شرکت دریاداران طوس اعتماد و اطمینان مشتریان است.
  • مشتری مهمترین ناظر بر فعالیت های ماست.
  • احترام و تکریم مشتری مهمترین مسئولیت پرسنل ماست.
  • انجام امور مشتریان در کوتاه ترین زمان و ارائه گزارش مستمر از ضرورت­های ماست.
  • مشتری یک فرد خارجی در شرکت دریاداران طوس محسوب نمی­شود بلکه جزئی از شرکت ماست.